Towarzystwo Miłośników Ziemi Kozienickiej

TMZK

Upamiętnienie społeczności żydowskiej Kozienic w 80-tą rocznicę likwidacji getta


27sept

27 września 2022 w 80-tą rocznicę zagłady społeczności żydowskiej Kozienic z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej upamiętniono kilka tysięcy obywateli Kozienic i okolic, którzy jednego dnia, 27 września 1942 zostali zamordowani w obozie zagłady w Treblince.
O godzinie 17:30 pod pomnikiem pomordowanych obywateli miasta narodowości żydowskiej przy ulicy Bohaterów Getta złożono kwiaty, zapalono znicze i wygłoszono wspomnieniowe przemowy.
Wielkim wydarzeniem było odczytanie listu skierowanego do obecnych mieszkańców Kozienic i członków TMZK przez
Scotta Lenga, potomka kozienickiego zegarmistrza mieszkającego obecnie w Izraelu, autora znanej na świecie książki „Watchmakers” o historii wojennej trzech braci Lenga, którzy tuż przed likwidacją kozienickiego getta uciekli z miasta.
Zgodnie z życzeniem autora listu w trakcie uroczystości odtworzono fragment utworu skomponowanego przez kozienickiego rabina Magida, który zmarł w Kozienicach w 1814. Utwór ten oddawał nastrój piątkowych wieczorów w przedwojennych Kozienicach. Okazuje się, że Kozienice to bardzo ważne miejsce w pamięci ortodoksyjnych Żydów, jako jedna z europejskich stolic Chasydyzmu. W uroczystości udział wzięło ponad 20 mieszkańców miasta, którzy uznali, że warto poświęcić swój czas, by upamiętnić tragiczną w skutkach likwidację społeczności, która żyła tu z Polakami od XVI wieku.

Więcej informacji w załączonym liście Pana Scotta Lengi.
Więcej ....

Walne zgromadzenie TMZK

Szanowni Państwo,
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Towarzystwa, które odbędzie się 22 września 2022 r. w Ogrodzie Jordanowskim w Kozienicach, ul. Jana Kochanowskiego 1, o godz. 17.00 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie i wybór przewodniczącego zebrania.
2. Sprawozdanie z prac Zarządu za okres ostatniego roku.
3. Sprawozdanie finansowe i Komisji Rewizyjnej.
4. Podjęcie uchwał zatwierdzających sprawozdanie merytoryczne i finansowe.
5. Przedstawienie projektu programu działania Towarzystwa.
6. Dyskusja i wolne wnioski.
Zawiadamiając o powyższym Zarząd prosi o niezawodne i punktualne przybycie.
Zarząd prosi o uregulowanie składek członkowskich.
Zapraszamy serdecznie wszystkich Członków TMZK i osoby chętne do wstąpienia do TMZK.
Więcej ....